Migracijos departamentas neišduoda pasų ir asmens tapatybės kortelių. Šiuos dokumentus išduoda teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai. Informacijos apie asmens dokumentų išdavimą galite rasti Policijos departamento tinklalapyje adresu http://www.policija.lt/index.php?id=12633 arba paskambinę į teritorinių policijos įstaigų migracijos padalinius.

Naujienos

2014-10-02 / Paskelbtas Europos Komisijos vadovas, padėsiantis ES valstybėms narėms imtis veiksmų dėl ES piliečių ir ne ES piliečių fiktyvių santuokų

2014 m. rugsėjo 26 d. Europos Komisija paskelbė vadovą, kad padėtų ES valstybėms narėms imtis veiksmų dėl ES piliečių ir ne ES piliečių fiktyvių santuokų, atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo judėjimo. Šį vadovą...
Skaityti plačiau

2014-09-29 / Migracijos departamente lankėsi Lietuvos Respublikos garbės konsulė Urugvajuje

Rugsėjo 26 d. Migracijos departamento Pilietybės reikalų skyriaus vedėja D. Vežikauskaitė ir to paties skyriaus vedėjo pavaduotoja D. Junevičiūtė Migracijos departamente susitiko su Lietuvos Respublikos garbės konsule Urugvajuje Cecilia...
Skaityti plačiau

2014-09-26 / Rugsėjo 26 d.–spalio 3 d. renginiai

Rugsėjo 29 d. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Simona Jankauskaitė ir Vida Juciūtė dalyvauja Lietuvos viešojo...
Skaityti plačiau

2014-09-25 / Lietuvos Respublikai prisiekė

Rugsėjo 25 d. Vidaus reikalų ministerijoje, Baltojoje salėje, Lietuvos Respublikai prisiekė ir tapo Lietuvos Respublikos piliečiais 9 asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos Prezidento...
Skaityti plačiau

2014-09-23 / Patvirtinti nauji Užsieniečių registro nuostatai

2014 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR numeris – 2014-12636). Šiuo nutarimu...
Skaityti plačiau

2014-09-23 / Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimai

2014 m. rugsėjo 23 d. įsigaliojo 2014 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-623 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl Užsieniečių...
Skaityti plačiau

archyvas