Naujienos

2018-04-18 / Būtina laiku nutraukti darbo sutartis su užsieniečiais

Informuojame, kad Migracijos departamentas priimti sprendimą panaikinti užsieniečio leidimą laikinai gyventi ir išduoti jam naują leidimą laikinai gyventi darbui pas kitą darbdavį gali tik užsieniečiui nutraukus darbo sutartį su...
Skaityti plačiau

2018-04-18 / Dėl sprendimų išduoti nacionalines vizas priėmimo terminų (atnaujinama nuolat)

Informuojame, kad sprendimai dėl nacionalinių vizų išdavimo Migracijos departamente priimami laiku, per teisės aktuose nustatytą terminą.    Balandžio 18 d. priimti sprendimai dėl kovo 29 d....
Skaityti plačiau

2018-04-11 / Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieško naujo komandos nario į Teisės skyrių.

Kviečiame į savo komandą teisininką, kurį domintų Europos Sąjungos reikalų koordinavimas, tarptautinio bendradarbiavimo klausimai, teisės aktų projektų rengimas, atstovavimas teismuose. Nebūtina turėti jokios darbo patirties. Jeigu turite...
Skaityti plačiau

2018-03-20 / Nuo balandžio – efektyvesnės užsieniečių darbuotojų atvykimo procedūros

Nuo šių metų balandžio 1 d., įsigaliojus tai numatančioms Vizos išdavimo tvarkos aprašo nuostatoms, keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai...
Skaityti plačiau

2018-02-26 / Dėl informacijos teikimo

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsniu asmens duomenys vienkartinio teikimo atveju teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo...
Skaityti plačiau

2018-01-11 / Ką daryti, jei dėl neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nesumokėtų baudų uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką

Laiku neįvykdę įsipareigojimų muitinei ar laiku nesumokėję Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos (skirtų) baudos (baudų), užsieniečiai gali sulaukti nemalonumų − iki 5 metų laikotarpiui taikomo draudimo atvykti į...
Skaityti plačiau

2018-01-10 / Dėl pareigos gauti naują leidimą laikinai gyventi pasikeitus aplinkybėms, lemiančioms šio leidimo išdavimo pagrindą

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 5 dalį užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau –...
Skaityti plačiau

2017-04-04 / Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ prieglobsčio prašytojas - tai užsienietis, kuris šio įstatymo nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio dar...
Skaityti plačiau

archyvas