Spausdinti

2018-06-07  Į savo komandą kviečiame direktoriaus administratorių­ (-ę) referentą (-ę), dirbantį (-čią) pagal darbo sutartį


Kokio žmogaus ieškome?

 • Turinčio aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokančio anglų kalbą B2 lygiu.
 • Turinčio komunikacijos srities darbo patirties.
 • Gebančio sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Išmanančio teisės aktų, reglamentuojančių Migracijos departamento veiklos sritis, viešąjį administravimą, visuomenės informavimo bei komunikavimo priemones, informacijos teikimą, reikalavimus.

 Kokie darbai laukia?

 • Organizuoti ir užtikrinti sklandžią Migracijos departamento direktoriaus darbotvarkę.
 • Priimti Migracijos departamento direktoriaus svečius ir interesantus.
 • Rengti informaciją apie renginius ir susitikimus, kuriuose dalyvauja Migracijos departamento direktorius, ir skelbti ją Migracijos departamento interneto svetainėje.
 • Rengti žiniasklaidos, informacinių portalų ir kt. šaltinių pateikiamos informacijos apie Migracijos departamentą apžvalgą.
 • Rengti ir platinti pranešimus apie Migracijos departamento veiklą žiniasklaidai, rengti atsakymus į žiniasklaidos paklausimus.
 • Rengti ir Migracijos departamento interneto svetainėje skelbti informacinius pranešimus apie Migracijos departamento veiklą.

Ką siūlome?

 • Įvadinį mokymą.
 • Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes.
 • Darbą didelę patirtį turinčiame draugiškame, savo darbu tikinčiame kolektyve.

Pareigybės aprašymą rasite čia.

Pretendentai e. paštu mdinfo @vrm.lt turi pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų prašymų laukiame iki š. m. birželio 15 d. (įskaitytinai).

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius pretendentus informuosime nurodytu e. paštu.

Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. (8 5) 219 8401, el. p. janina.grigiene@vrm.lt. 

Atgal