Elektroninio konsultavimo paslaugos vertinimas
*Ar sutinkate, kad elektroninio konsultavimo paslauga buvo naudinga?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jei nesutinkate su teiginiu "elektroninio konsultavimo paslauga buvo naudinga, paaiškinkite, kodėl?
Negavau atsakymo į pateiktą (-us) klausimą (-us)
Pateikta informacija nebuvo tiksli
Pateikta informacija buvo klaidinanti
Kita (pažymėkite laukelį "Kita" ir įrašykite savo atsakymą)
Ar sutinkate, kad elektroninio konsultavimo paslaugos pateikimo logika yra aiški ir lengvai suprantama?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu "elektroninio konsultavimo paslaugos pateikimo logika yra aiški ir lengvai suprantama", paaiškinkite, kodėl?
Neaišku, kokie naudotojo veiksmai reikalingi, norint gauti elektroninę konsultaciją
Neaiški paslaugos paskirtis
Kita (pažymėkite laukelį "Kita" ir įrašykite savo atsakymą)
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninio konsultavimo paslaugos pateikimas (dizainas) skatina naudotis elektronine paslauga?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu "elektroninio konsultavimo paslaugos pateikimas (dizainas) skatina naudotis elektronine paslauga", paaiškinkite, kodėl?
Vizualiai nepatraukliai pateikiama informacija
Elektroniniai konsultantai nėra pakankamai išraiškingi
Nesuderinta, nepatraukli spalvinė gama
Kita (pažymėkite laukelį "Kita" ir įrašykite savo atsakymą)
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektroninio konsultavimo paslauga instrukcijos?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jei nesutinkate su teiginiu, kad "pateikiamos aiškios naudojimosi elektroninio konsultavimo paslauga instrukcijos", paaiškinkite, kodėl?
Naudojimosi instrukcija per trumpa
Nėra paaiškintos mygtukų reikšmės
Nėra kontekstinės pagalbos
Kita (pažymėkite laukelį "Kita" ir įrašykite savo atsakymą)