101(1) STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTAS

Pažymai gauti ES piliečio ar Lietuvos Respublikos piliečio, pasinaudojusio laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise (toliau – LR pilietis), vaikas (įvaikis) (toliau – vaikas) ir jį globojantis vienas iš tėvų (įtėvių), nurodyti Įstatymo 1011 straipsnio 1 dalies 5 punkte, turi pateikti:

 1. galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (duomenims sutikrinti su prašyme nurodytais ES piliečio duomenimis);
 2. dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
   
  • kai teisę gyventi Lietuvos Respublikoje išsaugo ES piliečio, turėjusio teisę gyventi LR, vaikas, nurodytas Įstatymo 1011 straipsnio 1 dalies 5 punkte, – dokumentą, patvirtinantį, kad ES pilietis, turėjęs teisę gyventi LR, mirė arba išvyko iš Lietuvos Respublikos, dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra šio asmens vaikas, ir dokumentą, patvirtinantį, kad jis mokosi švietimo įstaigoje pagal atitinkamą formaliojo švietimo programą;
    
  • kai teisę gyventi Lietuvos Respublikoje išsaugo mirusio ar išvykusio iš Lietuvos Respublikos ES piliečio, turėjusio teisę gyventi LR, vaiką globojantis vienas iš tėvų (įtėvių), nurodytas Įstatymo 1011 straipsnio 1 dalies 5 punkte, – dokumentą, patvirtinantį, kad ES pilietis, turėjęs teisę gyventi LR, mirė arba išvyko iš Lietuvos Respublikos, dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra mirusio ar išvykusio iš Lietuvos Respublikos ES piliečio, turėjusio teisę gyventi LR, vaiką globojantis vienas iš tėvų (įtėvių), dokumentą, patvirtinantį, kad šis vaikas mokosi švietimo įstaigoje pagal atitinkamą formaliojo švietimo programą.

3 punkte nurodyti  dokumentai pateikiami tik tuo atveju, kai Gyventojų registre tokių duomenų nėra.

Prie prašymo pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas šia pažyma, išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą arba keitimą.

 Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-30 15:42:08