Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 7645258
Šiandien apsilankė: 200
Dabar naršo: 17

Nacionalinė viza (D)

Užsienietis, turintis nacionalinę vizą (D), gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza (D) gali būti vienkartinė ir daugkartinė.

Nacionalinė vienkartinė viza (D) išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Nacionalinė daugkartinė viza (D) gali būti išduodama:

 1. užsieniečiui studentui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką studijuoti pagal tarptautines ar Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios aukštosios mokyklos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos sudarytas studentų mainų programas;
 2. užsieniečiui studentui, priimtam studijuoti į Lietuvos Respublikoje registruotą ir veikiančią aukštąją mokyklą;
 3. užsieniečiui profesionaliam sportininkui ar treneriui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 4. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjas, turėdamas darbo arba autorinę sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 5.  kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų kaip tyrėjas, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 6. užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;
 7. užsieniečiui atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turinčiam Lietuvos darbo biržos išduotą sprendimą, kad jo aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantis darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 8. užsieniečiui jūrininkui, atvykstančiam į laivą, plaukiojantį su Lietuvos Respublikos vėliava;
 9. užsieniečiui jūrininkui, jei laivas, kurio įgulos narys jis yra, remontuojamas Lietuvos Respublikoje;
 10. žurnalistui, akredituotam Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;
 11. užsieniečiui, kuris periodiškai atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla ir kurio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;
 12. pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 13. užsieniečiui, kuris negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl kurios nors iš šių priežasčių:
  • ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės;
  •  asmeninės priežasties, kurios užsienietis negalėjo numatyti;
  • nenugalimos jėgos (force majeure);
 14. kitais atvejais, kai jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. 

Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip 1 metams. 

Užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nacionalinė daugkartinė viza išduodama prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo laikotarpiui.

Jeigu užsienietis pasinaudojo daugkartine nacionaline viza, galiojančia 1 metus, ir jeigu nuo šios vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję:

  • mažiau kaip 90 dienų, tai užsienietis pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo laikotarpiui gali būti išduodama nacionalinė viza;
  • daugiau kaip 90 dienų, tai kita daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama ne ilgiau kaip 1 metams.

PASTABA. Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą (D), gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

Dokumentai, pateikiami nacionalinei vienkartinei vizai (D) gauti

Dokumentai, pateikiami nacionalinei daugkartinei vizai (D) gauti

Dokumentų pateikimo vieta

Sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimo terminas

Atsisakymo išduoti vizą pagrindai 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-11 15:36:27