Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 10449956
Šiandien apsilankė: 704
Dabar naršo: 212

Nacionalinė viza (D)

Užsienietis, turintis nacionalinę vizą (D), gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza (D) gali būti vienkartinė ir daugkartinė.

Nacionalinė vienkartinė viza (D) išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Nacionalinė daugkartinė viza (D) gali būti išduodama:

 1. užsieniečiui studentui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką studijuoti pagal tarptautines ar Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios aukštosios mokyklos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos sudarytas studentų mainų programas;
 2. užsieniečiui studentui, priimtam studijuoti į Lietuvos Respublikoje registruotą ir veikiančią aukštąją mokyklą;
 3. užsieniečiui profesionaliam sportininkui ar treneriui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 4. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjas, turėdamas darbo arba autorinę sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 5.  kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų kaip tyrėjas, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 6. užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;
 7. užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo ir turinčiam Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui ar pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis viršija 90 dienų, arba pateikusiam prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą;
 8. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė), įsteigto ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyvis, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, jeigu įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, arba yra įmonės, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;
 9. užsieniečiui jūrininkui, atvykstančiam į laivą, plaukiojantį su Lietuvos Respublikos vėliava;
 10. užsieniečiui jūrininkui, jei laivas, kurio įgulos narys jis yra, remontuojamas Lietuvos Respublikoje;
 11. žurnalistui, akredituotam Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;
 12. užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam profesiją, kuri įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;
 13. užsieniečiui, kuris yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją;
 14. pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 15. užsieniečiui, kuris negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl kurios nors iš šių priežasčių:
  • ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės;
  •  asmeninės priežasties, kurios užsienietis negalėjo numatyti;
  • nenugalimos jėgos (force majeure);
 16. kitais atvejais, kai jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. 

Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip 1 metams. 

Užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nacionalinė daugkartinė viza išduodama ne ilgiau kaip 5 mėnesiams.

Jeigu užsienietis pasinaudojo daugkartine nacionaline viza, galiojančia 1 metus, ir jeigu nuo šios vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję:

  • mažiau kaip 90 dienų, tai užsienietis pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju gali būti išduodama nacionalinė viza ne ilgiau kaip 5 mėnesiams;
  • daugiau kaip 90 dienų, tai kita daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama ne ilgiau kaip 1 metams.

PASTABA. Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą (D), gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

Dokumentai, pateikiami nacionalinei vienkartinei vizai (D) gauti

Dokumentai, pateikiami nacionalinei daugkartinei vizai (D) gauti

Dokumentų pateikimo vieta

Sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimo terminas

Atsisakymo išduoti vizą pagrindai 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-07 08:34:49