Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 9967262
Šiandien apsilankė: 3186
Dabar naršo: 184

Fizinio asmens prašymas patvirtinti kvietimą

Fizinis asmuo nustatytos formos prašymą patvirtinti kvietimą pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

Fizinis asmuo nustatytos formos prašymą patvirtinti kvietimą gali užpildyti ir jį pateikti elektroniniu būdu prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

Fizinis asmuo privalo  sumokėti 4,9 Eur valstybės rinkliavą už kvietimo patvirtinimą.

Fizinis asmuo pateikia:

  • fizinio asmens nustatytos formos prašymą patvirtinti kvietimą (.doc, .pdf);
     
  • galiojantį asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę arba kelionės dokumentą). Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, sutikrinęs fizinio asmens duomenis ir įsitikinęs jo tapatybe, asmens dokumentą grąžina šiam asmeniui;
     
  • dokumentus, pagrindžiančius prisiimtus įsipareigojimus (gyvenamosios patalpos, kurioje užsienietis bus apgyvendintas, savininko (bendraturčių) arba jų įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad užsienietis apsigyventų savininkui (bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, arba apgyvendinimo paslaugų teikėjo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis bus apgyvendintas, ir kt.).

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių fizinio asmens prašyme patvirtinti kvietimą nurodytus duomenis (pvz., užsieniečio atvykimo tikslą arba kviečiančio fizinio asmens bei kviečiamo atvykti užsieniečio ryšį).

Pageidautina pateikti ir užsieniečio kelionės dokumento lapo, kuriame įrašyti asmens duomenys, kopiją. Šiuo metu kvietimas patvirtinamas elektroniniu būdu, todėl kvietime užsieniečio duomenys turi būti įrašomi tikslūs, kad būtų išvengta nesklandumų ambasadose ar konsulinėse įstaigose užsieniečiui išduodant vizą.

Kvietimas patvirtinamas per 3 darbo dienas nuo fizinio asmens prašymo patvirtinti kvietimą ir visų kitų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo datos. Tam tikrais atvejais, kai kyla abejonių, ar fizinio asmens prašyme patvirtinti kvietimą pateikti duomenys atitinka tikrovę, ir reikalingas papildomas patikrinimas, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas sprendimo dėl kvietimo patvirtinimo priėmimo laikotarpį gali pratęsti iki 7 darbo dienų ir apie tai žodžiu turi informuoti fizinį asmenį. Jeigu prašymas patvirtinti kvietimą pateiktas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, tai apie tai informuojama šios sistemos priemonėmis. 

Fiziniam asmeniui žodžiu pranešamas patvirtinto elektroninio kvietimo numeris. Jeigu prašymas patvirtinti kvietimą pateiktas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, tai patvirtinto elektroninio kvietimo numeris pateikiamas šios sistemos priemonėmis. Šį numerį užsienietis nurodo Lietuvos vizų tarnybai užsienyje. Jeigu užsienietis dėl Šengeno vizos išdavimo kreipsis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, tai kvietimas įforminamas užpildant nustatytos formos kvietimą, šis kvietimas atiduodamas kviečiančiam fiziniam asmeniui. Šengeno vizos prašytojas patvirtintą kvietimą pateikia Lietuvos Respublikai atstovaujančiai kitos Šengeno valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje.

PASTABA. Prašyme nurodytas užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje dienų skaičius negali būti ilgesnis nei 90 dienų ir turi atitikti nurodomą pagrįstą apsilankymo tikslą.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-16 08:08:46