Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 9096821
Šiandien apsilankė: 1119
Dabar naršo: 181

8 700 60000 - INFORMACIJA APIE MIGRACIJOS TARNYBŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS.   Atkreipiame dėmesį, kad Migracijos departamentas Lietuvos Respublikos pasų ir asmens tapatybės kortelių neišduoda ir nekeičia. 

Administracinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Procedūros, susijusios su asmenų skundų dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiksmų, neveikimo ar priimtų administracinių sprendimų nagrinėjimu (schema)

MD

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai

Procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymu
Prašymo formos 

MD

Procedūros, susijusios su asmenų pranešimų apie įgytą kitos valstybės pilietybę nagrinėjimu
Prašymo pildymo tvarka

MD

Procedūros, susijusios su asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimu
Prašymo formos

MD

Procedūros, susijusios su asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimu supaprastinta tvarka
Prašymo formos

MD

Procedūros, susijusios su lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimu
Prašymo formos

MD

Procedūros, susijusios su priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimu
Prašymo pildymo tvarka

MD

Procedūros, susijusios su asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimu
Prašymo formos

MD

Procedūros, susijusios su teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimu
Prašymo formos

MD

Procedūros, susijusios su vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimu arba Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimu
Prašymo pildymo tvarka

MD

Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimai

Patvirtinti kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką (schema)

MT

Šengeno vizos galiojimo laiko pratęsimas (schema)

MD, MT*

Išduoti daugkartinę nacionalinę vizą (schemos)

MD, MT*, URM

Išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (schemos)

MT, MD, URM

Išduoti pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (schema)

 MT

Išduoti ar pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę (schemos)

MT, MD

Išduoti, pakeisti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (schemos)

MT, MD

Išduoti, ar pakeisti pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (schema)
Prašymo priedai

MT, MD

Išduoti, ar pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę  (schemos)
Prašymo priedai

MT, MD

Išduoti, pakeisti asmens be pilietybės kelionės dokumentą (schema)

MT

Išduoti, pakeisti užsieniečio pasą (schema)

MT, MD

Suteikti / nesuteikti prieglobstį ir išduoti leidimą nuolat arba laikinai gyventi (schema)

VSAT, MT, MD

Išduoti, pakeisti pabėgėlio kelionės dokumentą (schema)

MT

 Elektroninės Migracijos departamento paslaugos 

Gauti informaciją apie paso, asmens tapatybės kortelės ir į ją įrašyto asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato bei užsieniečiams Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų galiojimo laiko pabaigą

MD 

Pateikti pranešimą apie prarastą savo ar nepilnamečių vaikų Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečiui Lietuvos Respublikoje išduotą dokumentą

 MD

Pasitikrinti savo ar nepilnamečių vaikų galiojančių asmens dokumentų duomenis

 MD

Pasitikrinti užsakyto dokumento išrašymo būseną, gauti informaciją apie pagamintą dokumentą nemokama trumpąja SMS žinute ir (ar) el. paštu

 MD

Naudojami sutrumpinimai:

MD - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

MT - Teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai

MT* Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius

URM - Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos, Užsienio reikalų ministerijos konsulinis departamentas

VSAT - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-07 13:23:19