Spausdinti

2017-11-27  Pakeisti įsakymai dėl pažymų Europos Sąjungos valstybės narės piliečių teisei gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti

2017-11-16 įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1V-778 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1V-369 „Dėl Pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR i.k. 2017-1803), o 2017-11-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1V-780 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1V-290 „Dėl Pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo, keitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR i.k. 2017-18482).

Įsigaliojus pakeitimams, Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai gyvenamąją vietą gali deklaruoti tiek teritoriniuose policijos įstaigų migracijos padaliniuose atsiimdami pažymą teisei gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, tiek ir vėliau pateikdami gyvenamosios vietos deklaraciją gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pageidavimu pažyma teisei gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti bus išsiunčiama paštu asmens nurodytu adresu.

Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, privalo deklaruoti gyvenamąją vietą. Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaraciją rasite čia

Atgal