Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 10646331
Šiandien apsilankė: 5607
Dabar naršo: 129
Spausdinti

2017-02-14  Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas startuoliams

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 5(1) punktu, startuoliai (t. y. užsieniečiai, kurie ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu) turi teisę gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi).

Kartu su startuoliais gali atvykti ir jų šeimos nariai.

Startuoliui leidimas laikinai gyventi išduodamas, kai ūkio ministro įgaliota institucija (t. y. VšĮ „Versli Lietuva“) Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“, (TAR identifikacijos kodas 2017-01482) nustatyta tvarka raštu patvirtina (t. y. priima sprendimą), kad teisėta veikla, kuria ketina užsiimti užsienietis, yra susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir kad šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą bei verslo planą ir kad šio užsieniečio, būsiančio numatomos įsteigti įmonės dalyviu, buvimas Lietuvos Respublikoje būtinas šios įmonės veiklai.

Startuoliai ir jų šeimos nariai dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo, jeigu jie Lietuvoje yra teisėtai, arba dėl leidimų laikinai gyventi keitimo turi kreiptis į Migracijos departamentą (L. Sapiegos g. 1, Vilnius). Startuolio šeimos nariai gali kreiptis ir į apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos padalinį, jeigu startuoliui išduotas leidimas laikinai gyventi.

Startuoliai kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi turi pateikti šiuos dokumentus, o kartu su prašymu pakeisti leidimą laikinai gyventi – šiuos dokumentus.

Startuoliui leidimas laikinai gyventi išduodamas vieneriems metams. Šis leidimas gali būti pakeistas vieneriems metams vieną kartą.

 

Atgal