Spausdinti

2018-06-08  Komandiruojamų užsieniečių perleidimas kitoms įmonėms – ne komandiravimas, o laikinas įdarbinimas

2017 m. į migracijos institucijas kreipėsi 51 užsienietis, kuris palengvinta tvarka norėjo gauti nacionalines vizas tuo pagrindu, kad yra komandiruojamas iš užsienio valstybės dirbti į vieną Lietuvoje veikiančią įmonę.

Nagrinėjant šių užsieniečių prašymus, kilo abejonių dėl jų komandiravimo į Lietuvą sąlygų, t. y. ar užsieniečių darbo sąlygos atitinka teisės aktuose komandiruojamiems darbuotojams nustatytus reikalavimus, nes pastebėta, kad atvykę užsieniečiai pradėdavo dirbti kitose įmonėse.

Įvertinęs visą surinktą medžiagą, Migracijos departamentas atsisakė minėtiems užsieniečiams išduoti daugkartines nacionalines vizas, tačiau jie šiuos sprendimus apskundė administraciniams teismams. Pirmųjų 7 užsieniečių, apskundusių Migracijos departamento sprendimą, skundus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sutiko su Migracijos departamento išvadomis ir pripažino, kad užsieniečiai neatitinka komandiruojamiems darbuotojams keliamų sąlygų, nes jie atsiųsti dirbti į Lietuvoje veikiančią įmonę, kurios veiklos rūšis – laikino įdarbinimo agentūra. Teismas nustatė, kad Lietuvoje veikianti įmonė neteikia tokių paslaugų, kurias teikia užsieniečiai, atvykdami dirbti į minėtą įmonę, – jie kaip darbuotojai yra perduodami kitoms įmonėms. Taigi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad Lietuvoje veikianti įmonė veikė kaip tarpininkas laikino įdarbinimo srityje, o ne kaip darbdavys, kurio veiklai buvo būtini specialistai iš užsienio. Jeigu yra tokių aplinkybių, užsieniečiai, norėdami gauti daugkartines nacionalines vizas, privalo įsigyti leidimą dirbti Lietuvoje, o jeigu tokio leidimo neturi – nacionalinės vizos jie negali gauti.

Primename, kad užsienietis gali būti komandiruojamas į Lietuvos įmonę ir gauti daugkartinę nacionalinę vizą, jeigu jis:

- yra užsienio valstybės (kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė) įmonės nuolatinis darbuotojas;

- užsienio valstybės įmonėje dirba ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius;

- šios užsienio valstybės įmonės atsiunčiamas laikinai (ne ilgiau kaip 1 metams) dirbti į įmonę Lietuvoje;

- atvyksta dirbti pagal šių įmonių (Lietuvos ir užsienio valstybės) sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo;

- atvyksta kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją;

- darbo užsienio valstybės įmonėje laikotarpiu buvo ir komandiruotės į Lietuvą laikotarpiu lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje.

Per šių metų penkis mėnesius į Lietuvos įmones komandiruojamiems užsieniečiams išduota 480 nacionalinių vizų. Per tą patį 2017 m. laikotarpį buvo išduota 513 nacionalinių vizų.

Atgal