101 str. 1 d. 1 p.*

Kai Europos Sąjungos valstybės narės pilietis išlaiko darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusą (101 str. 1 d. 1 p.), turi pateikti:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (duomenims sutikrinti su prašyme nurodytais ES piliečio duomenimis);
 3. dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
  • dokumentus, patvirtinančius, kad darbo sutartis nutraukta (jos galiojimo laikas baigėsi), arba dokumentą, patvirtinantį, kad nutraukta veikla, ir dokumentą, patvirtinantį, kad jis laikinai nedirba dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo; arba
    
  • dokumentus, įrodančius, kad po ne mažiau negu vienų metų darbo jis nutraukė darbo sutartį arba veiklą dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių, ir teritorinės darbo biržos pažymą, patvirtinančią, kad jis nustatyta tvarka įsiregistravo šioje biržoje kaip bedarbis; arba
    
  • dokumentus, įrodančius, kad jis dirbo pagal terminuotą darbo sutartį trumpiau kaip vienus metus ar per pirmuosius 12 darbo mėnesių nutraukė darbo sutartį arba veiklą dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių, ir teritorinės darbo biržos pažymą, patvirtinančią, kad jis nustatyta tvarka įsiregistravo šioje biržoje kaip bedarbis (tokiu atveju jis šį statusą išlaiko 6 mėnesius nuo nedarbo pradžios); arba
    
  •  dokumentus, patvirtinančius, kad jis nutraukė darbo sutartį (jos galiojimas baigėsi) ar veiklą dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, ir teritorinės darbo biržos pažymą, patvirtinančią, kad jis nustatyta tvarka įsiregistravo šioje biržoje kaip bedarbis, ir dokumentą, patvirtinantį, kad jis pradėjo mokytis profesijos; arba
    
  • dokumentus, patvirtinančius, kad darbo sutartis nutraukta (jos galiojimo laikas baigėsi) dėl nuo jo priklausančių aplinkybių, teritorinės darbo biržos pažymą, patvirtinančią, kad jis nustatyta tvarka įsiregistravo šioje biržoje kaip bedarbis, ir dokumentą, patvirtinantį, kad jis pradėjo mokytis profesijos, kuri susijusi su turėtu darbu.

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą arba keitimą.

Prie prašymo pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas šia pažyma, išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-30 15:43:41