Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 10646331
Šiandien apsilankė: 5607
Dabar naršo: 129
Spausdinti

2017-02-13  Nacionalinių vizų išdavimas į Lietuvos Respublikos įmones komandiruojamiems užsieniečiams

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 12 punkto nuostatoms dėl į Lietuvos Respublikos įmones komandiruojamų darbuotojų, pažymime, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, jeigu yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos ir ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdančios steigimo dokumentuose nurodytą veiklą įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai, ne ilgiau kaip vieneriems metams, dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją, jeigu šis užsienietis siunčiančioje užsienio valstybės įmonėje dirba ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius, tuo laikotarpiu buvo ir komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje.

Siekiant įgyvendinti šią Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ punkto nuostatą, tokiam užsieniečiui galės būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, galiojanti ne ilgiau kaip 1 metus.

Be kitų dokumentų daugkartinei nacionalinei vizai gauti, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje, o, teisėtai būdamas Lietuvos Respublikoje, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, Kauno ir Klaipėdos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos skyriams ar Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užsienietis turės pateikti:

  • įmonės Lietuvos Respublikoje, priimančios užsienietį, kuris į šią įmonę siunčiančiosios įmonės, t. y. užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės, siunčiamas laikinai dirbti, prašymą išduoti šiam užsieniečiui daugkartinę nacionalinę vizą. Šiame prašyme taip pat turi būti nurodyta, kad siunčiančioji įmonė ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą ir užsienietis siunčiančioje įmonėje dirba ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius, pateikta informacija apie darbo funkciją, kurią užsienietis atliks įmonėje Lietuvos Respublikoje, darbo užmokestį, kuris jam bus mokamas komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu, ir numatomą darbo įmonėje Lietuvos Respublikoje pradžią;
  • sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu ši sutartis yra sudaryta ne lietuvių kalba, tai ji turi būti pateikta kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;
  • siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo, iš užsienio valstybės registro kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Šis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille) ir pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;
  • užsieniečio darbo sutarties siunčiančioje įmonėje kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;
  • užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius buvo ir komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Šis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille) ir pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;
  • dokumento, patvirtinančio užsieniečio kvalifikaciją, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu šis dokumentas yra sudarytas ne lietuvių kalba, tai jis turi būti pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;
  • komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus raštą, patvirtinantį, kad priimtas ir užregistruotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos pranešimas apie komandiruotą darbuotoją.

 Visą dokumentų sąrašą galima rasti čia.

 

Atgal