101 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, jeigu jis turi sau ir savo šeimos nariams, kai jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje ir turi galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą (101 str. 1 d. 2 p.), turi pateikti:

 1. galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (duomenims sutikrinti su prašyme nurodytais ES piliečio duomenimis);
 2. dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
   
  • dokumentą, patvirtinantį, kad ES pilietis turi sau ir savo šeimos nariams ar kitam asmeniui, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, jei jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje;
    
  • galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Prie prašymo pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas šia pažyma, išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą arba keitimą.

Grįžti

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-30 15:33:41