Naujienos

2018-05-21 / Dėl sprendimų išduoti nacionalines vizas priėmimo terminų (atnaujinama nuolat)

Informuojame, kad sprendimai dėl nacionalinių vizų išdavimo Migracijos departamente priimami laiku, per teisės aktuose nustatytą terminą.    Gegužės 21 d. priimti sprendimai dėl gegužės 9 d....
Skaityti plačiau

2018-05-18 / Gegužės 21-25 d. renginiai

Gegužės 21–24 d. Migracijos departamento Prieglobsčio skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Gerikienė Valetoje dalyvauja Europos prieglobsčio paramos biuro kontaktinių asmenų susitikime. Gegužės 22–24 d. Migracijos departamento...
Skaityti plačiau

2018-05-15 / Migracijos departamento Resursų valdymo skyrius į savo komandą kviečia administratorių (-ę) referentą (-ę) – darbuotoją, dirbantį (-čią) pagal darbo sutartį

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje (2018-05-14 skelbimas Nr. 51958) iki 2018-05-28 įskaitytinai el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Išsamesnė...
Skaityti plačiau

2018-05-03 / Apie imigraciją į Lietuvos Respubliką per 2018 metų pirmuosius 4 mėnesius

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia naujausią informaciją apie užsieniečių imigraciją į Lietuvos Respubliką per 2018 m. pirmuosius 4 mėnesius. Pažymėtina, kad užsieniečių atvykimo gyventi...
Skaityti plačiau

2018-03-20 / Nuo balandžio – efektyvesnės užsieniečių darbuotojų atvykimo procedūros

Nuo šių metų balandžio 1 d., įsigaliojus tai numatančioms Vizos išdavimo tvarkos aprašo nuostatoms, keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai...
Skaityti plačiau

2018-02-26 / Dėl informacijos teikimo

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsniu asmens duomenys vienkartinio teikimo atveju teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo...
Skaityti plačiau

2018-01-11 / Ką daryti, jei dėl neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nesumokėtų baudų uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką

Laiku neįvykdę įsipareigojimų muitinei ar laiku nesumokėję Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos (skirtų) baudos (baudų), užsieniečiai gali sulaukti nemalonumų − iki 5 metų laikotarpiui taikomo draudimo atvykti į...
Skaityti plačiau

2018-01-10 / Dėl pareigos gauti naują leidimą laikinai gyventi pasikeitus aplinkybėms, lemiančioms šio leidimo išdavimo pagrindą

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 5 dalį užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau –...
Skaityti plačiau

2017-04-04 / Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ prieglobsčio prašytojas - tai užsienietis, kuris šio įstatymo nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio dar...
Skaityti plačiau

archyvas