Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 9967141
Šiandien apsilankė: 3065
Dabar naršo: 151

Vizų išdavimo reglamentavimas

Lietuvos Respublikos vizų išdavimo tvarką reglamentuoja:

  1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.
  2. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1).
  3. Susitarimai dėl Šengeno vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo Europos Sąjungos su:
  4. Komisijos įgyvendinimo sprendimai:
  5. Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109.
  6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-714/V-191 patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašas.

Grįžti

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-14 15:39:29